Uygulamalı Dersler

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, okul içi ve okul dışı her türlü sportif etkinlikleri yürütmektedir. Bölüm, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, kendi branşlarında uzman ve deneyimli öğretmenler ve antrenörlerden oluşturulmuştur.

Haftalık ders müfredatında tüm sınıfların iki saat zorunlu beden eğitimi dersi bulunmaktadır. Bu derslerde öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak  başta çağdaş anlayışa uygun;
ahlaklı, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek amaçlanmaktadır.

Anaokulundan liseye kadar olan tüm kademelerde, yaş seviyelerine uygun bedensel gelişimlerini sağlayıcı öğretimlerin yanında spor kültürü de öğrencilere kazandırılmaktadır.

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmek ve onları fiziksel özelliklerine en yatkın oldukları spora yönlendirebilmek amacıyla yılda iki kere çeşitli fiziksel ölçümler uygulanmaktadır.
Öğrencilerin ders dışında da aktif olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve yarışmalar düzenlenmektedir.
Sene içinde yaş gruplarına uygun sınıflar arası çeşitli turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin kaynaşması, sınıf ve takım ruhunun aşılanması ve teneffüs saatlerinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Spor, sosyal bir olaydır. Bireyin kendini ifade edebilmesi, sosyal bir grup içerisinde kendine bir rol edinebilmesi, takım çalışmasını öğrenebilmesi, liderlik vasıflarının keşfedilmesi gibi birçok bireysel ve toplumsal davranışın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.

Bu kriterleri göz önüne alan okulumuz, ileri seviyede spor becerisi olan öğrencilerin bu becerilerini değerlendirebilmeleri adına kulüp ve okul takımı çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalar yine alanında uzman öğretmen ve antrenörler eşliğinde yürütülmektedir. Takımlar o branşlarda istekli ve yetenekli öğrencilerden kurulmakta ve okul saatleri dışında çalışmalarını sürdürmektedir.
Okulumuzda yapılan kulüp ve takım çalışmaları basketbol, yüzme, voleybol, jimnastik ve masa tenisi branşlarından oluşmaktadır.

MÜZİK

Müzik bölümü,  melodileri enstrümanıyla hayata geçirebilen ve çevresiyle paylaşan, müzik portfolyosu zengin bireyler yetiştirmekteki misyonu yüklenmektedir.
Okulumuzda her öğrenci en az bir enstrüman çalarak mezun olmaktadır. Hareket, ritim ve müzik aracılığıyla öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı ortaya çıkartarak işitsel ve sözel becerileri gelişmiş, müzik yoluyla kendini ifade edebilen, öz güvenli, yaratıcı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Öğrencilerimiz, ritim ve hareket dürtüsünü özgürce deneyimleyebilecekleri ortamlara sahiptir.

Müzik dersliklerimiz kendilerini rahat hissedebilecekleri, merak uyandıran materyallerden oluşmakta ve derslerimiz öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleşmektedir.Anaokulunda evrensel müzik anlayışını yansıtan Kindermusik, İlkokulda 1.2.Sınıfta solfej alt yapısı ve zorunlu ukelele dersleri, 3.sınıftan itibaren ise zorunlu enstrüman programı uygulanmaktadır.

Her öğrenci seçtiği enstrümanı liseden mezun olana kadar değiştirememekte ve o alanda uzmanlaşmaktadır. Yıl sonunda tüm enstrümanlar bir araya gelerek orkestra sunumları yapmaktadır. Okulumuzda her ay bir besteci tanıtılmakta ve teneffüs saatlerinde öğrencilere o bestecinin eserleri dinletilmektedir. Bando, koro, çok sesli müzik çalışmaları, yarışmalar ve gösterilerle program aktif olarak desteklenmektedir.

SANAT

Sanat bölümü,  sadece sanatçı yetiştirmek değil, yetiştirdiğimiz her öğrencideki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya ve onların estetik, duygusal, görsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta karşılaşacakları sorunları farklı çözümler üretmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Gelecekte kimin büyük bir sanatçı olacağını kimse bilemez. Her öğrenci yeni bir tarz deneyen ya da sanatta yeni akımlar yaratan bir sanatçı adayı olabilir. Bu ilkeler doğrultusunda okulumuz, farklılaştırılmış atölye ortamlarında öğrencilerimize çeşitli öğrenme seçenekleri sunarak onların öncelikli ilgi, istek ve sanat potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

3 boyutlu çalışmalar, Ebru, Cam vitray, Dekorasyon, Seramik, Ayın ressamı, sergiler, okul içi ve dışı yarışmalar ile zenginleşen ders ve ders dışı etkinliklerimiz öğrencileri dünya vatandaşı yapma yolundaki portfolyo birikimini desteklemektedir.

YAŞAM BECERİLERİ

Yaşam Becerileri dersi müfredatı sadece bizim okulumuza ait olan bir ders planlamasıdır. 3 yaş gurubundan 11.sınıfa kadar uygulanan bu programda öğrenciler hayatı kazanmayı, gerçek hayat başarısının kendi kendine gerçekleşeceğini, tek başına yaşayabilme yeteneklerini ve güçlü bir birey olma kazanımını öğrenmektedir.

Yaşam Becerileri Dersinde, bireyin günlük yaşamına tam katılım sağlayabilmesi için; kişisel güvenlik, başkalarıyla iletişim, hayvanlarla iletişim ve onlara karşı duyarlı olma, minik dostlarımızı besleme, kişisel bakım ve hijyen, sağlıklı beslenme, yemek yapma, sofra adabı ve düzeni, çevre ve bahçe düzeni, ev temizliği ve hijyeni, dikiş dikme, örgü örme, atık malzemeleri dönüştürerek yeni bir ürün ortaya koyma, takı tasarımı, kıyafet tasarımı, eski giysileri değerlendirme gibi günlük hayat akışımızda yer alan gerekli bir takım becerileri, problem çözme yetisini de kullanarak, kazandırmayı, bununla birlikte pratik düşünme becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

DRAMA

Drama derslerinde, öğrencilerimizin yaratıcılığını, iletişim becerilerini, olumlu benlik algısını, kendisini farklı şekillerde ifade edebilmesini, estetik duyarlılığının oluşmasını sağlamak hedeflenmektedir. Okulumuzun kendine özgü müfredatı uygulanmaktadır.

Yaratıcı Drama dersleri öğrencilerimizde var olan yetilerin açığa çıkmasını, kendine güvenen, araştıran, üreten, sorumluluk sahibi, özgür – özgün düşünen, katılımcı, hoşgörülü bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Yaratıcı bir deneyimde aktif rol alarak ortak hedef doğrultusunda iş birliği içinde çalışmayı kavratmak, problem çözme aracı olarak yaratıcı drama performanslarını kullanmayı öğretmek, yaratıcı dramanın farklı türleri ile kültürel bağlantıların nasıl yapılabileceğini öğretmek, kişisel ilgi ve becerileri belirleyip dramatik yöntemlerle bunları geliştirmek, öğrencilerin Dramatik fikirler sayesinde konuşarak, görsel, işitsel devinimlerle özgüvenlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Hareket, Pandomim, Taklit- oyun, Dramatizasyon, Rol Oynama, Doğaçlama, Müzik – devinim – ritim,  Öykü anlatma – kurma gibi teknikleri derslerimizde uygularken eş zamanlı olarak hayat hazırlık görevi de en üst seviyede verilmektedir.
Ana sınıfından Lise 11.sınıfa kadar süren zorunlu ders programı dışında,  yazılı metin çalışmaları, rol yaratma, var olan bir rolü canlandırma, sahne, tiyatro bilgisi, oyun yazma ve canlandırma, dramatizasyon ile öğrencilerimizin özgüvenlerini pekiştirerek sahne ve oyunculuk yetileri de geliştirilmektedir.

DANS

Dans derslerimizde, dansın estetik ve doğal yanını öğrencilerimizin hayal gücü ile bütünleştirerek eğlenceli ve yaratıcı dersler yapılmaktadır.

Anaokulunda zorunlu ders olan programımız, üst sınıflarda Beden Eğitimi derslerinin içine yedirilerek uygulanmaktadır. Dans, yeteneğe, vücut esnekliğine, dirence, dengeye ve en önemlisi müzik kulağına göre öğrenme hızınızın değişeceği bir ders olsa da, okulumuzda dünya vatandaşı olma yolunda öneminin bilinciyle her öğrenciye en üst potansiyelini bulması yolunda destek verilmektedir.
Modern dans, dünya dansları ve halk dansları ile zengin olan müfredatımızda kendi kültürümüzü en iyi şekilde öğretmek de hedeflenmektedir.

Her sınıf seviyesinin her yıl bir yöresel oyun öğrendiği derslerimiz, yıl sonunda tüm okulun birlikte sergileyeceği bir performansla pekiştirilmektedir. Amacımız her öğrencinin sahne performansları ile öz güven kazanmasını sağlamaktır.

 

ROBOTİK VE KODLAMA

Robotik ve kodlama derslerimizde, uluslararası eğitim teknolojileri standartları çerçevesinde öğrencilerimizin sahip olmasını hedeflediğimiz, bilişim teknolojileri bilgi ve becerileri,  ders müfredatımızda disiplinler arası çalışmaları destekleyecek şekilde şu temalar altında yapılandırılmaktadır:

 

  • Günlük Yaşam ve Teknoloji Tasarımı
  • Bilişimsel Düşünme ve Kodlama
  • Dijital Vatandaşlık
  • Üretkenlik
  • Yaratıcı Tasarım

 

Planlamamızda Teknolojiyi ve bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Müfredatımız, yeni teknolojileri tanıtarak, yaratıcı ve stratejik düşünme becerilerini kullandırarak, gelecekte hayatımıza girecek yenilikçi teknolojik çözümleri araştıran, planlayan ve tasarlayan öğrenci modeli eğitimleri kapsamaktadır.
Öğrenciler uygun Bilişim Teknolojileri kaynak ve araçlarını seçerek ve/veya birlikte kullanarak gündelik yaşamda bir probleme çözüm getirecek yaratıcı  ürünler tasarlamakta, otomatik kontrol sistemler oluşturmak üzere farklı çözümleri anlayarak, algoritmik düşünerek model geliştirip ve programlamaktadır.

Amerikan Koleji BODRUM
Çocuklarınız Temelden Yabancı Dil Öğrenerek Eğitim Almaya Başlasın..
DETAYLI BİLGİ
İletişim Bilgileri
Aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Bodrum Amerikan Kültür Koleji'ne ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.
  • Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2A Ortakent
  • Bodrum, Muğla
  • 0 252 313 44 00
  • info@bodrumamerikankulturkoleji.com