Projelerimiz

Eco-School Programı Nedir ?

Eco-School Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullardaki öğrencilerin çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan, çevre eğitimini destekleyen uluslararası bir programdır. Öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Eco-School programı çevre eğitimi ve vatandaşlık eğitimine yönelik ilk adımdır.

ÖĞRENCİLER;

– Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
– Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
– Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
– Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
– Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
– Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Toplum Hizmeti Programı

Toplum Hizmeti Programı ile öğrencilerin, sorumluluk sahibi birer yurttaş olmaları ve aynı zamanda insan ve çevre sevgisini geliştirmeleri, değişik alanlarda eğitici ve yaratıcı çalışmalar yaparak öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalar, öğretmenlerimizin liderliğinde ve öğrenci odaklı olarak yürütülür, her öğrencinin çalışmalarda etkin rol alması hedeflenir.

Projelerin öğrencilerimizin liderliğiyle planlı, katılımcı ve sürekli bir kültür haline gelmesi esastır.

Toplum Hizmeti Programı kapsamında;

  • Yardıma Muhtaç İnsanlara yardım etmek
  • Bakım Evleri Ziyareti
  • Sivil Toplum Kuruluşlarıyla gönüllü olarak çalışmak
  • Doğa ve Hayvanlar için çalışmak
  • Görme engellilere CD ortamında sesli kitap okumak
  • Çevre duyarlılığını geliştirmek-çevresel konularla bilinçlendirmek