Ortaokul

ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Bodrum Amerikan Kültür Ortaokul bölümünde, her öğrencinin öğrenme yolculuğunun eşsiz olduğunu bilerek, onları tanıyarak, verdiğimiz eğitimi bireyselleştiren bir metod uygulanmaktadır.  Eğitim öğretimde öğrenci ilgileri ve farklılıklarını merkezine koyan, motive edici, bilgiyi keşfederken öğreten bir yaklaşım benimsenmektedir. Bilginin ezberletildiği, öğrencinin ilgisini çekmeyen yaşantılar yerine; gerçek yaşamdan beslenen, anlamlı bilgi ve becerilerin harmanlandığı öğrenme yaşantıları oluşturulmaktadır.

Okulumuzda, gelecekte çocuklarımızın %60’ının bugün var olmayan mesleklerde çalışacağından bahsedildiği bir dünya yapılanmasında, öğrencilerimiz henüz var olmayan meslekler için de yetiştirilmek üzere alt yapılar kurulmaktadır. Hayatlarında gelecekte gerekli olacak becerileri kazandırmak amaçlı düzenlenen müfredatımız temel 21. yüzyıl becerileri etrafında örgütlenmektedir.

Okulumuzda, sosyal becerileri hayatının bir parçası haline getirmiş, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen 2.yabancı dil düzeyinde ise hayatını kolaylaştıracak düzeyde ifade düzeyine gelen bireyler yetiştirilmesi  hedeflenmektedir. Hedeflere uygun olarak da Tam öğrenme ve Aktif öğrenme öğretim modeli sistemleri uygulanmaktadır.

ORTAOKUL AKADEMİK DONANIM

 • ÖZGÜN YAYIN VE KAYNAKLAR
 • HAFTALIK / AYLIK / DÖNEMLİK ÖZGÜN DENEME SINAVLARI
 • ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK
 • BİREYSEL ÖĞRENCİ TAKİP VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI

 

 • HER SEVİYEDE AKADEMİK DONANIM
 • SARMAL ÖĞRETİM UYGULAMASI
 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
 • SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMENİ TAKİP VE REHBERLİK PROGRAMI
 • TAKVİYE VE ETÜT ÇALIŞMALARI

TÜRKÇE – DİL BECERİLERİ PROGRAMI ve ETKİNLİKLERİ

Okulumuz Türkçe dersleri öğrenmenin bütüncüllüğü amacıyla derslerimiz yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrenci merkezli ve disiplinler arası çalışmalarla planlanmaktadır. 5 – 8. sınıf düzeyinde “Eser Temelli Türkçe Öğretimi” uygulayan bölümümüz, öğrencilerine okumayı sevdirmeyi ve bunu yaşamsallaştırmayı hedeflemektedir.

Türkçe öğretiminde okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanan programımız, teknolojinin de derslerimizde etkin olarak kullanımıyla, öğrencilerimizi dünya insanı olarak eğitmeyi amaçlamaktadır.

 • Okuyorum-Anlıyorum Projesi
 • Kitap Fuarı Katılımları
 • Kitap Şenliği
 • Tiyatro Etkinlikleri
 • Münazara Etkinlikleri
 • Hazırlıksız Konuşma Etkinlikleri
 • Sunum Yapma Etkinlikleri
 • Röportaj
 • Öykü ve şiir yarışmaları
 • Makale denemeleri
 • Ayın kitabı
 • Ayın yazarı
 • Yaratıcı Çocuklar vb yarışmalara katılım
 • Ayın Gazetesi

MATEMATİK PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda matematik programı, yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. En iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğu gerçeğiyle, dersler planlanırken konular “somuttan soyuta bir yolculuk” gibi düşünülmektedir.

Öğrencilerimizin anlamakta güçlük çektiği soyut kavramları somutlaştırmaya yardım eden materyaller kullanılarak, sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile ders içeriklerimiz zenginleştirilmektedir.
Matematiğin dersten öte yaşamın içinde olduğunu vurgulamak amacıyla, kullanılan örnekler günlük yaşamla ilişkilendirilmekte, öğrencilerde merak uyandırarak keşfetme çabaları desteklenmektedir.

Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilmekte, yararlı görülen, hedeflere uygun alanlar kullanılmaktadır.

 • Matematik Atölye Çalışmaları
 • Dünya Pi Günü Etkinlikleri
 • Beyin Haftası Etkinlikleri
 • Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları
 • Zihinden İşlem Yarışmaları
 • Urfodu
 • Tahmin Yarışmaları
 • Analitik merakı yüksek öğrencilerimiz için İleri Matematik Çalışmaları
 • Kanguru Yarışmaları
 • Matematik Olimpiyatları
 • Tales

FEN BİLİMLERİ VE ETKİNLİKLERİ

Okulumuz Fen Bilimleri derslerinde, Fen okuryazar bireyler yetiştirmek, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik entegrasyonunu (STEM) sağlamak, fen dersine yönelik öğrencilerin motivasyonunu artırmak, Fen bilimleri ile öğrenilen bilgileri günlük hayat ile ilişkilendirebilme becerilerini artırmak amaçlanmaktadır.

Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlıkları edindirmek, bilimsel terminolojiyi doğru kullandırmak, doğal olaylarını keşfederken bilimsel metotları anlatmak ve uygulatmak, bilimsel fikirleri değerlendirtmek, sentezletmek, laboratuvar ortamında, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazandırmak hedeflenmektedir.

 

 • Deneyler ve oyunlar
 • Online Dersler ve Ödevler
 • Aktiviteler
 • Zihin Haritaları
 • Mol Günü Kutlaması
 • JETS Yarışması:
 • Projeler
 • Bilim Günü 

SOSYAL BİLİMLER VE ETKİNLİKLER

Okulumuz Sosyal Bilimler derslerimizin amacı, öğrencilerimizin bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı temel almalarını, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarını, demokratik yaşamın gereklerini yaşam tarzı olarak benimseyen ve hayata geçirebilen, geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgileri günümüzdeki gelişmelere uygulayabilen, geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Uluslar ve milletler arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturarak dostluk ve barış duygularını geliştirmeleri ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmelerini sağlatmak, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri; işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel, demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen; sivil topluma ve siyasî süreçlere katılan, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme konusunda harekete geçen, kültürünü tanıyan   bireyler yetiştirmek  hedeflenmektedir.

 • SOSYAL BİLİMLER GÜNÜ
 • SOSYAL BİLİMLER FUARI
 • SOSYAL BİLİMLER BAŞARI ÖDÜLÜ
 • GEZİLER
 • PSİKOLOJİ ÇALIŞTAYI
 • FELSEFE OLİMPİYATI
 • E-TWINNING

ÖDEV POLİTİKASI

Tam öğrenme ve aktif öğrenme sistemine dayalı olarak Ortaokulda Pazartesi -Çarşamba günleri Türkçe ve Matematik ödevleri, Salı ve Perşembe günleri, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri  ödevleri, Cuma günü ise bütün dersleri kapsayan haftalık tekrar ödevleri verilmektedir.

Ödevlerin öğretmenler tarafından kontrol edilerek tamamlanması sağlanmakta ve aksayan süreçlerde aileyle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

ETÜT POLİTİKASI

Tam öğrenme sisteminin gerçekleşmesi için Ortaokulda haftada beş gün en fazla beşer kişilik guruplarla etüt programları uygulanmaktadır. Ödevler ve har hafta yapılan kazanım değerlendirme sınavlarının sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri belirlenmekte ve okul sonrası  tamamlayıcı  etütler yapılmaktadır. Bu sayede öğrencinin geçmişe yönelik bir eksiği olmamakta ve bir sonraki sınıf seviyesine eksiksiz geçmektedir.

Amacımız öğrencilerimizin konu eksiğinin kalmaması ve öğretim hayatının sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamaktır.

Amerikan Koleji BODRUM
Çocuklarınız Temelden Yabancı Dil Öğrenerek Eğitim Almaya Başlasın..
DETAYLI BİLGİ
İletişim Bilgileri
Aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Bodrum Amerikan Kültür Koleji'ne ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.
 • Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2A Ortakent
 • Bodrum, Muğla
 • 0 252 313 44 00
 • info@bodrumamerikankulturkoleji.com