İlkokul

Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde öğrencileri çok sıkı ve dengeli uluslararası yönü olan bir eğitime odaklar, onları tam potansiyellerini anlamaları için hazırlar ve başarılı ve sorumlu dünya vatandaşı olmaları için ilham veririz

Bodrum Amerikan Kültür Koleji İlkokulu felsefesini, öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan yapılandırmacı yaklaşımlar ile kavram, bilgi, beceri, tutum ve davranış elementleri üzerine kurmuştur.Çocuğun sınıf içi ve sınıf dışındaki gelişimine odaklanan, sorgulamaya dayalı bir eğitim programı uygulanır.Her sınıfta biri sınıf öğretmeni diğeri, İngilizce olmak üzere iki öğretmen görev yapar.Anadilin düşünme yetisini geliştirmedeki öneminin bilinci ile, sorgulayıcı ve eleştirel okuma yöntemleri, düşünme eğitimi dersleriyle bütünlük içinde sürdürülmektedir.Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar.

Çağdaş Eğitim

Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde  Gems Programı* gibi farklı programlarla, öğrencilerin sınıfın dışında da deneyim ve keşif yapmaları için öğrenim imkanları sunulmaktadır. Çağdaş eğitim-öğretim ortamında, öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı “Akıllı Tahta”lar bulunur. Öğrencilerimize; içinde konu anlatımları,örnek soruları ve ödevleri bulunan “Akıllı Defter”lerimiz standart olarak verilir. Böylelikle, öğrencilerimizin ayrıca defter almasına gerek kalmaz

Bodrum Amerikan Kültür Koleji’nde  İngilizce bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. İki dilli eğitim olarakta ifade edilebilir. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Özel Rehberlik PDR Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler

Eğitsel Etkinlikler

Eğitsel etkinliklerimiz; Bilim-Sanat adı altında ders programlarını dışında yapılan alan etkinliklerinin, törensel etkinlikleri, sergileri, gezileri, kültürel ve sportif yarışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Her etkinliğin belli ilkeleri, öğrencilerin yaş gruplarına, seviyelerine göre ilgili öğretmenler tarafından hazırlanmış plan, program ve süreleri vardır. Programlanan çalışmalar alanında tecrübeli etkinlik öğretmenlerin rehberliğinde uygulanır.

Amaçlarımız

  • Öğrencilerin planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları,
  • Sorumluluk alarak aldıkları görevi istekle yapmaları,
  • Bireysel ya da grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışmaları,
  • Ekip çalışmalarına karşı sorumluluk duymaları,
  • Ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri,
  • Bir işe başlama ve sonuçlandırma alışkanlığı kazanmaları için tutum, davranış ve becerilerinin geliştirilmesine çalışılır
Amerikan Koleji BODRUM
Çocuklarınız Temelden Yabancı Dil Öğrenerek Eğitim Almaya Başlasın..
DETAYLI BİLGİ
İletişim Bilgileri
Aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Bodrum Amerikan Kültür Koleji'ne ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.
  • Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2A Ortakent
  • Bodrum, Muğla
  • 0 252 313 44 00
  • info@bodrumamerikankulturkoleji.com