Anadolu Lisesi

Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin anahtarıdır!

Öyle mezunlar yetiştirelim ki; Türkiye’nin geleceğini yönlendirecek derecede bilgiyi, beceriyi şahsında toplayan üstün yetenekli, yurtsever yöneticiler olsunlar!

Eğitim ve Öğretim

Ders konularını amaç olarak değil hayatı kavramada araç olarak kullanmak,
grup çalışmalarını öğrenme sürecinin tamamlayıcı parçası olarak benimsemek, farklı ilgi ve yetenek alanlarına yönelik etkinlikler için olanak hazırlamak, bireysel, sosyal, sportif gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip özgün bireyler yetiştiren Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olmaktır. “Kendini yetersiz gören insan, tereddüt içinde beklerken, girişimci insan, hata yapmaktan korkmadığından daha üstün hâle gelir.” – Henry C. Link-

Rehberlik

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi olarak ortaokul düzeyinde eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları ağırlık kazanmaktadır. Grup ve sınıf rehberlik derslerinde öğrenciyi tanıma, üst eğitim kurumlarını tanıtma, öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkin çalışma, hedef belirleme ve planlama stratejileri, zaman yönetimi, test çözme teknikleri, sınav ve ders anında dikkat toplama çalışmaları, motivasyonu arttırma, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü gibi alanlarda bilgilendirme çalışmalarının yanında drama destekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

PDR

Uygulanan çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilere uygun yönlendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerimizle, akademik gelişimlerini destekleyici ve sınav sistemine hazırlanmaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrencilerimizin başarılarını arttırıcı çalışmalar öğretmen ve velilerimizle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin sınavlara akademik olarak hazırlanmasının yanında psikolojik olarak da hazırlanabilmesi için, bireysel ve grup görüşmelerinde sınav sonuçları değerlendirilerek önlemler alınmakta, eksiklerin giderilmesi için çeşitli yönlendirmeler yapılarak destek sağlanmaktadır.

Özel Dersler

Öğrencilerimiz, okul içerisinde öğrendikleri her konudan ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler sonucunda sadece genel başarıyı değil, öğrencilerimizin bireysel kazanım başarılarını da ölçmekteyiz. Öğrencilerimize sınıflarımızda işlediğimiz konuların dışında bireysel olarak ya da grup olarak da kazanım çalışmaları vermekteyiz. Kazanım değerlendirme çalışmalarımız ile, öğrenciler eksik oldukları konuları kendilerine özel tavsiyeler ve dersler doğrultusunda tamamlama şansına sahip oluyor ve tam öğrenmeyi gerçekleştirme şansını yakalar ve sınavlarda öğrencilerimize fayda sağlar.

Kontrollü Eğitim

Öğrencilerimizin başarılarını arttırıcı çalışmalar öğretmen ve velilerimizle işbirliği içinde sürdürüyor ve bilgilendiriyoruz.

Doğru Zamanlama

Yaptığımız ölçme ve değerlendirmeler sonucunda sadece genel başarıyı değil, bireysel kazanım başarılarını da ölçmekteyiz.

Yenilikçi Yaklaşım

Ders konularını amaç olarak değil hayatı kavramada araç olarak kullanıyor ve grup çalışmalarını teknolojiyle birleştiriyoruz.

BODRUM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ OLARAK İLKEMİZ

Öğrencilerimizin potansiyellerinin en üst düzeye taşındığı ve yetkinliklerinin geliştirildiği, öğrenme isteğinin yaşam boyu öğrenme bilinci ile pekiştirildiği; çocukluktan ergenliğe uzanan zaman aralığında kişiliklerinin gelişiminin desteklendiği, ana dilini ve hedef dil olarak İngilizceyi Avrupa Dil standartlarına göre kullanarak bir üst eğitim düzeyine hazır ve birikimli olarak mezun edildiği; gelecekteki sorun ve sorumluluklara hazırlıklı olmayı sağlayan, insana, doğaya ve tüm kültürlere anlayışlı, hoşgörülü ve saygılı olmayı öğreten, düşünce ve ifade özgürlüğünü özümseten, uluslararası kalite normlarında eğitim sağlama temel varlık sebebimizdir.

Özgür ve aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Bodrum Amerikan Kültür Kolejinde; akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır. Seçkin eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.

Amerikan Koleji BODRUM
Çocuklarınız Temelden Yabancı Dil Öğrenerek Eğitim Almaya Başlasın..
DETAYLI BİLGİ
İletişim Bilgileri
Aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Bodrum Amerikan Kültür Koleji'ne ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.
  • Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2A Ortakent
  • Bodrum, Muğla
  • 0 252 313 44 00
  • info@bodrumamerikankulturkoleji.com