“My Daily Routine” 💫

3A Sınıfı ile İngilizce Dersinde “My Daily Routine” Etkinliği Yaptık, Günlük Rutinlerimizi İngilizce Paylaştık 💫