Kültürümüz ve Halk Oyunlarımız

Kültürümüz ve Halk Oyunlarımız

Geleneksel Halk oyunlarımız çalan müzik eşliğiyle beraber ve danslardan oluşan oyunlardır. Halk oyunları geleneksel olarak hayat bulur ve her yörenin ruhunu yansıtır. Halk oyunları yörelere göre değişim göstererek kendi kültürlerinin geleneksel yapısını dans olarak ortaya açıkça koymaktadır.  Kültürel kimliğin bir parçası haline gelen oyunlar geçmişle geleceği buluşturan, en önemli kaynaklardan biridir.
Halk oyunları oynayan öğrenci sosyalleşerek toplum karşısında özgüvenli bir şekilde rahatça kendini ifade eder ve çekingen tavırlar bu yolla girişken bir noktaya gelir. Ayrıca halk oyunları birlikte oynanması dolayısıyla bir birlik ruhu, omuz omuza olma bilinci, zorlukları ortaklaşa çözme bilinci kazandırır. Toplumumuzda ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunu yaşatır.

Öğretmenlerimizin Folklör Gösterisi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Programı