Kadın Hakları Günü

Atatürk, yalnız bir
başkumandan, yalnız bir toplumun yapısını kökünden değiştiren
ve onu çağdaşlaştıran bir inkılapçı ve lider değildir. O
aynı zamanda birçok konularda da özel felsefe ve görüş sahibi
bir düşünürdür, bilimcidir. Atatürk
Devrimlerinin
en önemlilerinden
KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN 84 YILI’DIR. Türkiye,
Fransa ve İtalya’dan 11, Romanya’dan 12, Bulgaristan’dan13,
Belçika’dan 14, İsviçre’den ise 36 yıl önce kadınlara seçme
ve seçilme hakkı tanımıştı.
Bugün, bu uğurda birçok ileri ülkelerde bile mücadeleler sürmekte,
masraflar yapılmakta ve emekler harcanmaktadır. Bütün bunların
taşıdığı fikirleri, işlevleri ve doktrinleri bize hazır ve oluşmuş biçimde Atatürk’ün miras olarak bırakmış olduğunu
görüyoruz. Bunun böyle olmasından haklı olarak iftihar ediyoruz,
gururlanıyoruz ve O’nu övüyoruz .O’nun eserlerini aynen
uygulamak ve bununla da kalmayıp dünyaya tanıtmak bizlerin
borcudur ve temel vazifesidir.