Eco-School Programı

Eco-School Programı Nedir ?

Eco-School Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullardaki öğrencilerin çevresel konulara olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan, çevre eğitimini destekleyen uluslararası bir programdır. Öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Eco-School programı çevre eğitimi ve vatandaşlık eğitimine yönelik ilk adımdır.

ÖĞRENCİLER;

– Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
– Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
– Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
– Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
– Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
– Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.