Anadolu Lisesi

LİSE EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Bodrum Amerikan Kültür Lisesinde dersler, her öğrencinin farklı özellikleri göz önünde bulundurularak,  gençlerimizin başarılı olabileceği yönlerine göre; yetkinliklerini, yeteneklerini, çok yönlü becerilerini ve toplumsal kimlik yapılarını geliştirecek şekilde yapılandırılmaktadır.

Amacımız gelecek ve kariyer planları doğrultusunda ulusal ve uluslararası değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, araştıran-sorgulayan, duyarlı, ilkeli ve Atatürkçü  bir geleneğin temsilcisi olduğunun farkında, öz değerlendirmesini yapabilen, bilimsel çalışmalarda yer alan, entellektüel birikime sahip, kültürler arası anlayış ve saygıyı benimseyen, daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunacak, araştıran, sorgulayan, gençler yetiştirmektir.

Okulumuzda, sosyal becerileri hayatının bir parçası haline getirmiş, Türkçe ve İngilizceyi etkin kullanabilen 2.yabancı dil düzeyinde ise akıcı olarak kendini ifade eden bireyler yetiştirilmesi  hedeflenmektedir.

Hedeflere uygun olarak da Tam öğrenme ve Aktif öğrenme öğretim modeli sistemleri uygulanmaktadır.

LİSE AKADEMİK DONANIM

 • ÖZGÜN YAYIN VE KAYNAKLAR
 • HAFTALIK / AYLIK / DÖNEMLİK ÖZGÜN DENEME SINAVLARI
 • ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK
 • BİREYSEL ÖĞRENCİ TAKİP VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI
 • HER SEVİYEDE AKADEMİK DONANIM
 • SARMAL ÖĞRETİM UYGULAMASI
 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
 • SINIF DANIŞMAN ÖĞRETMENİ TAKİP VE REHBERLİK PROGRAMI
 • TAKVİYE VE ETÜT ÇALIŞMALARI

EDEBİYAT ve TÜRK DİLİ BECERİLERİ PROGRAMI ve ETKİNLİKLERİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm derslerinde amacımız öğrencilerimizin akademik seviyelerini yükseltmelerinin yanında yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, aynı zamanda evrensel boyutta düşünen insanlar olmalarını sağlamaktır.
Öğrencilerimizin metin inceleyebilme, yorum yapabilme, anlama, anlatma ve dil becerilerini geliştirebilmelerine, sanat eserleriyle tanışabilmelerine ve sanatsal zevke ulaşabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 • Hazırlıksız Konuşma Etkinlikleri
 • Okuyorum-Anlıyorum Projesi
 • Kitap Fuarı Katılımları
 • Kitap Şenliği
 • Tiyatro Etkinlikleri
 • Münazara Etkinlikleri
 • Sunum Yapma Etkinlikleri
 • Ayın Gazetesi
 • Röportaj
 • Öykü ve şiir yarışmaları
 • Makale denemeleri
 • Ayın kitabı
 • Ayın yazarı
 • Yaratıcı Çocuklar vb yarışmalara katılım

MATEMATİK PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİ

Lisedeki matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenmektedir.
Matematik konuları yöntem zenginliği ile işlenirken, matematiksel düşünme ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla tüm düzeylerde konular beklentilere temel teşkil edecek etkinliklerle işlenmektedir. Öğrencilerin matematik öğrenimlerindeki eksiklerini belirlemek için belirli aralıklarda, her sınıf düzeyinde izleme ve ünite değerlendirme sınavları uygulanmakta ve sınav sonuçlarına göre eksiği olan öğrencilere ek çalışmalar yapılmaktadır.

Lise öğrenimi süresince Geometri dersleri, aksiyomatik (ispat ve çizim yöntemleri), analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınarak, öğrencilerimizin görüş alanlarını ve görsel yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Matematiğe karşı ilgili ve kendi analitik merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmalarına önem verilmekte ve öğretimin projelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, öğrencilere matematik proje çalışmaları yaptırılmaktadır.

Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda araştırma yapması teşvik edilirken, ilgili öğrenciler matematik kulübü etkinlikleri içerisinde matematik yarışmalarına yönlendirilerek planlı ve ekiple çalışma sorumluluğu kazandırılmaktadır. Günümüzde teknoloji kullanımının vazgeçilmezliği düşünüldüğünde, Matematik bölümünde derslerin uygun konuları için teknolojik donanımlı dersliklerimizde bilgisayar yazılımları kullanılarak öğrencilerimizin teknolojiden yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

 • Dünya Pi Günü Etkinlikleri
 • Beyin Haftası Etkinlikleri
 • Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları
 • Zihinden İşlem Yarışmaları
 • Matematik Atölye Çalışmaları
 • Tahmin Yarışmaları
 • Analitik merakı yüksek öğrencilerimiz için İleri Matematik Çalışmaları
 • Kanguru Yarışmaları
 • Matematik Olimpiyatları
 • Tales
 • Urfodu

FEN BİLİMLERİ VE ETKİNLİKLERİ

Okulumuz Fen Bilimleri derslerinde, Fen okuryazar bireyler yetiştirmek, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik entegrasyonunu (STEM) sağlamak, fen dersine yönelik öğrencilerin motivasyonunu artırmak, Fen bilimleri ile öğrenilen bilgileri günlük hayat ile ilişkilendirebilme becerilerini artırmak amaçlanmaktadır.

Çalışmalarını planlama, derslere hazırlanma ve doğru zamanlama gibi etkili çalışma alışkanlıkları edindirmek, bilimsel terminolojiyi doğru kullandırmak, doğal olaylarını keşfederken bilimsel metotları anlatmak ve uygulatmak, bilimsel fikirleri değerlendirtmek, sentezletmek, laboratuvar ortamında, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazandırmak hedeflenmektedir.

 • Deneyler ve oyunlar
 • Online Dersler ve Ödevler
 • Aktiviteler
 • Zihin Haritaları
 • Mol Günü Kutlaması
 • JETS Yarışması:
 • Projeler
 • Bilim Günü

SOSYAL BİLİMLER VE ETKİNLİKLER

Lisede Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü dersleri bulunmaktadır. Temel yaklaşımımız; öğrencilerimize bilgi aktarmaktan ziyade, bilgi edinmeyi sağlayan aktif ortamlar yaratmak, sonuçlardan çok süreçlere önem vermektir.

Okulumuz Sosyal Bilimler derslerimizin amacı, öğrencilerimizin bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı temel almalarını, özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarını, demokratik yaşamın gereklerini yaşam tarzı olarak benimseyen ve hayata geçirebilen, geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgileri günümüzdeki gelişmelere uygulayabilen, geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Uluslar ve milletler arasında ayrılıklar inşa etmek yerine, köprüler oluşturarak dostluk ve barış duygularını geliştirmeleri ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmelerini sağlatmak, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri; işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel, demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyen; sivil topluma ve siyasî süreçlere katılan, insan haklarını koruma ve insan hakları ihlallerini önleme konusunda harekete geçen, kültürünü tanıyan   bireyler yetiştirmek  hedeflenmektedir.

 • SOSYAL BİLİMLER GÜNÜ
 • SOSYAL BİLİMLER FUARI
 • SOSYAL BİLİMLER BAŞARI ÖDÜLÜ
 • GEZİLER
 • PSİKOLOJİ ÇALIŞTAYI
 • FELSEFE OLİMPİYATI
 • E-TWINNING

ÖDEV POLİTİKASI

Tam öğrenme ve aktif öğrenme sistemine dayalı olarak Ortaokulda Pazartesi -Çarşamba günleri Türkçe ve Matematik ödevleri, Salı ve Perşembe günleri Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri  ödevleri, Cuma günü ise bütün dersleri kapsayan haftalık tekrar ödevleri verilmektedir.

Ödevlerin öğretmenler tarafından kontrol edilerek tamamlanması sağlanmakta ve aksayan süreçlerde aileyle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

ETÜT POLİTİKASI

Tam öğrenme sisteminin gerçekleşmesi için Lisede haftada beş gün en fazla beşer kişilik guruplarla etüt programları uygulanmaktadır. Ödevler ve har hafta yapılan kazanım değerlendirme sınavlarının sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri belirlenmekte ve okul sonrası tamamlayıcı  etütler yapılmaktadır. Bu sayede öğrencinin geçmişe yönelik bir eksiği olmamakta ve bir sonraki sınıf seviyesine eksiksiz geçmektedir.

Amacımız öğrencilerimizin konu eksiğinin kalmaması ve öğretim hayatının sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlamaktır.

Amerikan Koleji BODRUM
Çocuklarınız Temelden Yabancı Dil Öğrenerek Eğitim Almaya Başlasın..
DETAYLI BİLGİ
İletişim Bilgileri
Aşağıda ki iletişim bilgilerini kullanarak Bodrum Amerikan Kültür Koleji'ne ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.
 • Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No: 2A Ortakent
 • Bodrum, Muğla
 • 0 252 313 44 00
 • info@bodrumamerikankulturkoleji.com