6. Sınıf Öğrencileri ile Sosyal Bilgiler Dersinde

6A Sınıfı Öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler Dersinde
Hak ve Sorumluluklarımızı Pankart Hazırlayarak Tanıttılar